Aroma – công cụ học máy của Facebook trợ giúp Lập trình viên

Thông thường trong quá trình viết mã (code), các Lập trình viên thường viết những đoạn mã gần giống hoặc giống với đoạn mã đã được sử dụng ở một nơi nào đó. Một công cụ giúp các lập trình viên tìm kiếm trên các site lớn như Github sẽ rất có giá trị trong việc giúp các kỹ sư học hỏi từ người khác. Việc biết đoạn mã mình đang sử dụng đã được sử dụng tốt trong một Dự án (project) nào đó, giúp lập trình viên học hỏi được cách sử dụng hiệu quả, tránh được việc gặp lại các lỗi phổ biến mà người khác đã gặp phải. Điều đó giúp nâng cao hiệu suất và thời gian hoàn thành Dự án

Trong quá khứ không có công cụ nào như vậy. Nhưng nhóm AI của Facebook đã phát hành một công cụ dựa trên học máy để thực hiện chức năng trên, đó là Aroma.
Giống với đặc trưng tìm kiếm bằng ảnh của Google, công cụ mà tìm kiếm các ảnh giống hoặc gần giống với ảnh gốc. Aroma sử dụng các đoạn mã để tìm các đoạn mã giống hoặc gần giống đã được sử dụng ở đâu đó.
Giống với đặc trưng tìm kiếm bằng ảnh của Google, công cụ mà tìm kiếm các ảnh giống hoặc gần giống với ảnh gốc. Aroma sử dụng các đoạn mã để tìm các đoạn mã giống hoặc gần giống đã được sử dụng ở đâu đó.

Aroma hoạt động tốt với các ngôn ngữ lập trình phổ biến kể cả ython, Javascript, và Java
Facebook AI cũng công bố site chi tiết về sự phát triển và testing của Aroma tại đây.

Theo designnews.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*